KCS BV AVG Privacy statement

Soort gegevens

KCS Elektronica assemblage verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Daarnaast ontvangen wij uw reactie via het contact formulier als een e-mail en deze wordt niet online opgeslagen

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  • Om te analyseren hoe vaak deze website wordt bezocht.
  • Om deze website veilig en bereikbaar te houden.

Het doel van uw reactie via het contact formulier is vanzelfsprekend en wordt als een e-mail verwerkt.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 90 dagen op de webserver bewaard.

Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Privacymaatregelen

Onze webhosting provider heeft namens KCS maatregelen getroffen om de ip-adressen van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beveiligen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.